Luokitukset (voimaan 5.12.2017)

Koska maailmalla on käytössä monta eri koulutusjärjestelmää, pyritään luokitusjärjestelmän kautta luomaan Ojamolle järjestelmä, joka mahdollistaa koulutetun luolasukeltajan sukeltamisen kaivostunneleissa. Hyväksytyn sukelluksen suoritettuaan on sukeltaja oikeutettu osallistumaan sukellustapahtumiin luokituksensa mukaan. Luokitusta on mahdollista nostaa ainoastaan yhden luokituksen verran per luokitussukellus. Ojamon kaivoksella noudatettava luokitusjärjestelmä ei ole virallinen sukellusluokitusjärjestelmä, eikä tarkoituksena ole antaa sukeltajille varsinaista luolasukelluskoulutusta eikä myöntää kansainvälistä luokitusta/kortitusta.

Luokituspyynnöt lähetetään sähköpostilla osoitteeseen ojamontekniikkasukeltajat [a] gmail.com.

Ojamolla laitesukellusharrastajat jaetaan kahteen kategoriaan avovesisukellusta harrastavat ja luolasukellusharrastajat. Luolasukeltamisen vaikeusaste kasvaa mm. sukellussyvyyden kasvaessa ja/tai luolassa etenemisen pituuden perusteella. Tästä syystä luolasukeltajat jaetaan Ojamolla kolmeen luokkaan: L1, L2 ja L3 tai rebreather-sukeltajat R1, R2 ja R3. Luokitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. sukeltajan taito, asenne, kokemus, varusteet, paikkatuntemus, koulutustaso sekä fyysinen kunto.

1. Taso

L1

Vaatimuksena L1-tasolle on 100 sukellusta, joista 5 kpl Ojamon avo-osiossa, Intro to cave -tasoa vastaava luola tai kaivoskoulutus sekä advance nitrox -tasoinen koulutus. Koulutus osoitetaan näyttämällä koulutuksen todistavaa korttia luokittajalle. Kortin näyttämisen jälkeen suoritetaan luokitussukellus 28m tasolla. Luokitettava osoittaa luokitussukelluksella taitonsa ainakin sukellussuunnittelun, kaasunjaon, venttiilien sulkemisen, kaasunvaihdon ja kelanvedon osalta.

R1

Vaatimuksena R1-tasolle on 100 sukellusta, joista 50 tuntia rebreather -laitteella. Näistä sukelluksista 5 kpl on suoritettava Ojamon avo-osiossa. Lisäksi luokitettavalta edellytetään Intro to cave -tasoa vastaava CCR luola- tai kaivoskoulutus. Kortin näyttämisen jälkeen suoritetaan luokitussukellus 28m tasolla. Luokitettava osoittaa luokitussukelluksella taitonsa ainakin sukellussuunnittelun, kaasunjaon, laitevikojen, OC-bailoutille siirtymisen ja kelanvedon osalta.

L1/R1-tason luolasukeltaja

Max. sukellussyvyys luolassa 30m, max. etäisyys sisällä luolassa: helminauha 5. sali, ilmastointikuilu, kiskokuilu 30 –tasoon saakka (ei kuitenkaan ylöspäin). Sukeltaja EI saa käyttää luolasukeltamiseen pohjastagepulloja. L1/R1-tason sukeltaja ei saa muuttaa ohjausköysiä tai merkintöjä. L1/R1 -tason sukeltaja saa kiinnittyä kelallaan ohjausköysiin.

2. Taso

L2

Vaatimuksena L2-tasolle on 20 sukellusta L1-alueella (edellisen luokituksen jälkeen) sekä normoxic trimix tai vastaava seoskaasukoulutus ja Full cave -tasoa vastaava luola- tai kaivoskoulutus. Luokituksen nostoa haetaan sähköpostitse luokitusvastaavalta. Koulutus osoitetaan näyttämällä koulutuksen todistavaa korttia luokittajalle.

R2

Vaatimuksena R2-tasolle on 20 sukellusta R1-alueella (edellisen luokituksen jälkeen) sekä MOD2 ja CCR -full cave -tasoa vastaava luola- tai kaivoskoulutus. Luokituksen nostoa haetaan sähköpostitse luokitusvastaavalta. Koulutus osoitetaan näyttämällä koulutuksen todistavaa korttia luokittajalle.

L2/R2-tason luolasukeltaja

Max sukellussyvyys luolassa 50m. max. etäisyys sisällä luolassa: 2x2-suunnalla halli K10, 4x4-suunnalla lautaseinä sekä 28 m ja 38 m –tasot helmi 13:een asti. L2/R2-luokitustason sukeltaja ei saa muuttaa ohjausköysiä tai merkintöjä. L2/R2 -tason sukeltaja saa kiinnittyä kelallaan ohjausköysiin.

3. Taso

L3

Saavuttaakseen kolmannen tason sukeltajalla tulee olla Normoxic Trimix -seoskaasukoulutus ja Full Cave -luolakoulutus. Sukelluksia Ojamolla tulee olla vähintään 75 kpl, joista 25 kpl tulee olla suoritettu L2-tason alueella ko. luokituksen myöntämisen jälkeen. Tämän lisäksi luokitusta hakevalla täytyy olla vähintään 25 kpl luolasukelluksia muissa luola- tai kaivossukelluskohteissa. Luokituksen nostoa haetaan sähköpostitse luokitusvastaavalta. Koulutus osoitetaan näyttämällä koulutuksen todistavaa korttia luokitusvastaajalta. L3 luokituksen nosto arvioidaan tapahtumanjärjestäjien toimesta.

R3

Saavuttaakseen kolmannen tason sukeltajalla tulee olla CCR Normoxic Trimix seoskaasukoulutus sekä CCR Full Cave - luolakoulutus. Sukelluksia Ojamolla tulee olla vähintään 75 kpl, joista 25 kpl tulee olla suoritettu R2-tason alueella ko. luokituksen myöntämisen jälkeen. Tämän lisäksi luokitusta hakevalla täytyy olla vähintään 25 kpl luolasukelluksia muissa luola- tai kaivossukelluskohteissa. Luokituksen nostoa haetaan sähköpostitse luokitusvastaavalta. Koulutus osoitetaan näyttämällä koulutuksen todistavaa korttia luokitusvastaajalta. R3 luokituksen nosto arvioidaan tapahtumanjärjestäjien toimesta.

L3/R3-tason luolasukeltaja

Maksimisukellussyvyys L3/R3 –tasolla on 60 metriä ja sukelluksen maksimiaika on 120 minuuttia.

Projektisukeltaminen

L3/R3 sukeltajat ja projektisukeltaminen

Sukellussyvyyden ylittäessä 60 m tai sukellusajan ylittäessä 120 min edellytetään OC sukeltajalta Full trimix ja CCR sukeltajalta MOD3 koulutusta. Mainittujen aika- tai syvyysrajojen ylittämistä käsitellään "ns. Projektisukeltamisena".

Projektisukeltaminen edellyttää kirjallista etukäteissuunnitelmaa sekä laaditulle suunnitelmalle yhdistyksen hallituksen ja tapahtumanjärjestäjän hyväksyntää. Hakemus sukelluksen suorittamista varten toimitetaan sähköpostitse osoitteella: ojamontekniikkasukeltajat [a] gmail.com.

DPV

Skootterin käyttö

L1/R1-tasolle ja siitä eteenpäin suuntautuvat sukellukset edellyttävät DPV Cave–koulutusta. Luokitus haetaan luokitusvastaavalta korttia näyttämällä.

Rebreather -sukeltaminen ja laitteen vaihto

Rajoitukset laitemallin vaihtoon liittyen

Ojamolla on yleisesti voimassa sääntö, jonka mukaan sukeltajalla tulee olla vähintään 50 tunnin sukelluskokemus rebreather -laitteesta ennen luolaluokituksen (R1) hakemista. Lisäksi luolasukeltaminen Ojamolla edellyttää, että sukeltajalla tulee olla käyttämästään rebreather -mallista vähintään 20 tunnin kokemus ennen luolasukeltamista. Mainittua säännöstä sovelletaan myös siinä tilanteessa, kun sukeltajalla on jo olemassa oleva luolaluokitus (R1-R3) ja hän vaihtaa rebreather -mallia. Tällöin mainitulla laitteella on siis sukellettava 20 tuntia avovedessä tai muissa sukelluskohteissa, ennen Ojamon luolissa sukeltamisen jatkamista.

L1/R1-tason sukeltajalta luokitussukelluksella edellytettävät taidot

Pulloventtiilien avaaminen ja sulkeminen

Sukeltajan tulee pystyä sulkemaan ja avaamaan tuplapullojen venttiilit ja välisilta 1 min aikana. Harjoitus tehdään sukelluksen lopussa noin 6m syvyydessä mahdollisen dekompression jälkeen.

Narunveto luolassa

Sukeltajan tulee osata vetää naru luolassa siten, että se ei aiheuta vaaraa muille. Naru vedetään tarpeeksi kireälle osoittaen harkintaa narun sijoittamisessa luolaan. Sukellusryhmän muut jäsenet auttavat narun käsittelyssä esim. näyttämällä valoa ja poistamalla tie-offeja tarvittaessa. Tiimin jokaisen jäsenen tulee osoittaa kyseiset taidot sukelluksen aikana.

Kaasuloppuharjoitus

Sukeltajan tulee pystyä jakamaan kaasua siten, että hän luovuttaa oman pääannostajansa kaasua pyytävälle ryhmän jäsenelle. Luovuttaja pitää kiinni joko annostajan vierestä, jolloin kaasulopputilanteessa oleva sukeltaja pystyy itse tyhjentämään annostajan, tai vaihtoehtoisesti luovuttaja pitää kiinni annostajasta ja tyhjentää sen parinsa puolesta. Tiimin jokaisen jäsenen tulee osoittaa kyseiset taidot sukelluksen aikana.

OC-Bailout rebreatherilla ja kaasun kulutuksen laskeminen

Sukeltajan tulee osoittaa pystyvänsä siirtymään avoimelle kierrolle sekä vaihtamaan bailout-pullot sukellustiimin kanssa siten, että yksi tiimin jäsenistä on avoimella kierrolla. Kaasunkulutus lasketaan vakiosyvyydessä vähintään 10min ajan.

Kommunikointi

Sukellusryhmä kysyy OK-merkit ennen luolaan menoa sekä tarvittavissa kohdissa luolassa ja avovedessä. Kommunikointi on sujuvaa ja merkkeihin vastataan. Merkit annetaan vastaanottajan näkökenttään. Mikäli merkkiä ei huomata, kysytään sitä kunnes vastaus saadaan. Sukellusryhmän jäsenet pitävät omaa päävaloaan riittävän kaukana kehostaan, jotta silmän ja valopään välille muodostuu pimeä tila.

Uintitekniikka

Sukeltaja käyttää eri potkutekniikoita; modified frogkick, frogkick, peruutus sekä modified flutter. Sukeltaja ei käytä käsiään liikkumiseen tai tasapainottamiseen. Sukeltajan asento on virtaviivainen ja hän liuttaa potkun. Nosteenhallinta ei missään vaiheessa karkaa (esim.kaasunjakoharjoitus). Sukeltajan tulee myös sukeltaa luolassa pohjaa sotkematta.

Navigointi

Sukeltajan tulee tietää opasnarun sijainti koko sukelluksen ajan ja olla tietoinen sijainnistaan luolassa.

Sukellussuunnitelma

Sukeltaja tulee sukellustapahtumaan valmistautuneena. Hänellä on ennakkoon mietitty sukellussuunnitelma 30min (15min sisään, 15min ulos) luola-aikaan sekä mahdolliseen dekompressioon. Sukellussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kaasunkulutus ja dekompressio. Sukellussuunnitelma tarkistetaan luokittajan johdolla siten, että koko sukellusryhmä käyttää samaa suunnitelmaa.

Varusteet

Sukellusryhmällä tulee olla standardeissa mainittu luolasukellusvarustus. Sukeltajan tulee tuntea ja hallita omat varusteensa. Rebreathersukeltajalla tulee olla käyttökoulutus kyseiselle laitteelle. Varustus ei saa roikkua tai aiheuttaa vaaraa sukelluksella. Sukellusryhmän jäsenet tarkistavat toistensa varusteet ennen veteen menoa. Luolassa jokaisen tulee seurata omia ja tiimin varusteita mahdollisten ongelmien vuoksi. Mikäli sukeltaja osuu kattoon tulee hänen oma-aloitteisesti tarkistaa omat venttiilinsä.

Silt-out

Sukeltajan tulee tietää myös, miten toimitaan silt-out-tilanteessa eli kun näkyvyys menetetään. Lisäksi hänen tulee tietää, miten etsiä eksynyttä sukeltajaa, mitä tehdä jos eksyy reitiltä, miten toimitaan valo-ongelmissa sekä takertuessa. Sukeltajan tulee omata hyvä tilannetaju ja päätöksentekokyky. Sukeltajan tulee tuntea Ojamon avovesialue hyvin.

Luokitustason myöntäminen tai luokitustason muuttaminen

Sukeltaja, joka haluaa nostaa luokitustaan, on velvollinen todistamaan oman koulutustasonsa sekä muut vaadittavat asiat luokitusta varten. Kuten yllä on kerrottu, luokitustason nostoa haetaan luokitusvastaavalta, tälle toimitetun sähköpostin välityksellä: ojamontekniikkasukeltajat [a] gmail.com.

Avaimenhaltijoihin sovelletaan automaattisesti tasoluokkaa L3/R3, niin kauan kuin ko. avaimenhaltijan oikeus järjestää sukellustapahtumia Ojamon kaivoksella on voimassa. Avaimenhaltijan oikeuden päättyessä, luokitetaan hänet edellä kuvatun menettelyn kautta johonkin luokitustasoista.

Harjoittelu ennen luokitustason hakemista tai luokitustason nostamista

Itsenäinen harjoittelu
Luokittamaton sukeltaja voi harjoitella L1/R1-tasoon liittyviä luolaharjoituksia tiiminsä kanssa ja sukellustapahtuman järjestäjän luvalla. Harjoittelut tulee tehdä ns. 'autohalli-osiossa' (ennen 2x2:sta), josta yhteys avoveteen on lyhimmillään tai ns. tonttu-/arkkuluolassa.

Harjoittelu tapahtumanjärjestäjän kanssa
Luokittamaton sukeltaja voi harjoitella yhdessä tapahtumanjärjestäjän kanssa luolaharjoituksia sukellustapahtuman järjestäjän nimenomaisella luvalla.

Ulkomaalaiset vieraat
Ulkomaalaiset vieraat voivat osallistua luolasukellustapahtumiin koulutuksensa sekä oppaan luokituksen mukaisesti (L1/R1, L2/R2 tai L3/R3).

Luolasukellusvarusteet

Avoinkierto

 • kaksi paineenalentajaa ja kaksi annostajaa, joista toisessa on pitkä letku.
 • tuplapullot, välisillalla tai kaksi erillistä säiliötä. Säiliöiden kaasumäärä yhteensä vähintään 4000 litraa.
 • 1 päävalaisin sekä 2 varavaloa
 • leikkuuväline
 • safety spool/reel
 • kuivapuku
 • 2 ajanotto-/syvyysvälinettä

Rebreather

 • bail-out -pullo, jossa alentaja ja annostaja, suosituksena on myös pitkä letku.
 • 1 päävalaisin sekä 2 varavaloa
 • leikkuuväline
 • safety spool/reel
 • kuivapuku
 • 2 ajanotto-/syvyysvälinettä

Suositeltava lisävarustus luolasukeltamisessa Ojamolla

 • lisäleikkuuväline
 • wetnotes
 • köysinuolia
 • köysimerkkejä
 • varamaski

Kyseisiä lisävarusteita voidaan vaatia tapahtuman järjestäjän toimesta mikäli se edistää turvallisuutta kyseisellä sukelluksella.

Selviytymisen aakkoset ("A blueprint for survival")

 1. yhtenäinen naru avoveteen
 2. minimissään kolmasosasääntö
 3. max. END 42m (suositeltava 30m)
 4. kerää kokemusta ja harjoittele
 5. kahdennetut laitteet
 6. sukella hyvillä sukelluslaitteilla ja huolla niitä
 7. hallitse nosteenhallinta, älä pöllytä
 8. harjoittele parisi kanssa toiminta hätätilanteen varalta
 9. ota mukaan vain tarvittava määrä tavaraa ja opettele niiden käyttö
 10. ÄLÄ ole ylimielinen ja laiminlyö turvaohjeita