Toiminta ongelma- ja hätätilanteissa

Mikäli sukellusvanhin tai joku muu havaitsee, että sukellusryhmän kanssa ennalta sovittu luolassaoloaika on umpeutunut, eikä ryhmästä näy merkkejä, tulee sukellusvanhimman

  1. Lähettää 1. turvasukeltaja kohteena olleen tunnelin suuaukolle vastaan. Turvasukeltaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tähystämään sukellusryhmää luolasta.
  2. Kehottaa seuraavaa käytettävissä olevaa 2. turvasukeltajaa tai 2. turvasukellusparia valmistautumaan etsintäsukellusta tai jatkopelastustoimia varten.
  3. Mikäli 1. turvasukeltajan pintautuessa ei sukellusryhmästä ole havaintoa, sukellusvanhimman tulee toimia laaditun pelastussuunnitelman mukaisesti ja ilmoittaa hätäkeskukseen mahdollisesta hätätilanteesta.
  4. Lähettää 2. turvasukeltaja tai 2. turvasukelluspari etsintäsukellukselle
  5. Pelastuslaitoksen henkilökunnan saapuessa paikalle, luovuttaa sukellusvanhin pelastustoimien johtamisen pelastuslaitokselle.
  6. Laatia tapahtumaraportti tilanteesta ja olennaisista tapahtumista ja onnettomuuden arvioiduista syistä saman päivän kuluessa, joka toimitetaan osoitteesen ojamoportal@ojamodive.fi. Tapahtumaraportti laaditaan aina, kun hätäkeskukseen on soitettu tai pelastuslaitos on kutsuttu paikalle. Lisäksi tapahtumaraportti laaditaan aina, kun kyseessä on vakava onnettomuus tai läheltä piti -tilanne.